Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus


Voor mensen met Diabetes Mellitus is het belangrijk om de voeten regelmatig te laten verzorgen. Zij hebben een grotere kans op het krijgen van complicaties aan de voeten.

Door Diabetes Mellitus kunnen de bloedvaten en de zenuwvezels in de voeten beschadigd raken. Er stroomt dan minder bloed naar de voeten. Het gevoel in de voeten wordt minder en daardoor kunnen ongemerkt wondjes en blaren opgelopen worden. Wondjes genezen minder snel en kunnen gemakkelijk infecteren. Ook kunnen er druk- en eeltplekken ontstaan. Vaak ontstaat er onder deze plekken een ontsteking. Daarom besteed ik als pedicure graag extra aandacht aan uw voeten! In sommige gevallen zal het noodzakelijk zijn de cliënt door te sturen naar de huisarts of podotherapeut. In overleg met de cliënt, kan er daarna overgegaan worden tot een behandelplan waardoor vergoeding mogelijk is via de ketenzorg of door de podotherapeut. Dit is afhankelijk van uw situatie en per persoon verschillend.

KENNISMAKEN MET MIJ? NEEM DAN MET MIJ CONTACT OP